Kraft (có màu nâu) và Trắng tiêu chuẩn đều có độ lì. Trong khi đó, lớp phủ đất sét Dreamcoat™ chất lượng vừa mang tới một bề mặt bóng sáng cho những nơi có mực in, vừa sự được độ lì tương phản cho những vùng còn lại. Cả Trắng tiêu chuẩn và Dreamcoat™ đều giữ sắc trắng cả bên trong lẫn bên ngoài. Cả 3 đều có chung trọng lượng