Hoàn toàn có thể. Hãy điền tên và địa chỉ nhận hàng vào đơn này và chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn một bản mẫu để kiệm nghiệm, trưng bày trên tường hay dùng như một tấm thảm của bạn. Tất cả những gì bạn phải chi trả chỉ là phí giao dịch – bản mẫu bạn nhận được hoàn toàn miễn phí!

Nếu bạn muốn một mẫu thử đặt riêng từ những bản vẽ của mình, số lượng tối thiểu chúng tôi nhận là 1 (với các hộp giấy bìa dợn sóng) và 25 hộp (với hộp carton giấy bìa),  chúng tôi hỗ trợ bạn tối ưu trong việc kiếm tra và chắc chắn rằng thiết kế của mình hoàn hảo trước khi in hàng loạt.