• Nguyễn Long
  Cấp độ designerSố điểm TBTổng dự án tham gia
  Nhà thiết kế mới0.52
  phương án thiết kế thắng cuộc
 • Depp John
  Cấp độ designerSố điểm TBTổng dự án tham gia
  Nhà thiết kế mới00
  phương án thiết kế thắng cuộc
 • Nguyen Thang
  Cấp độ designerSố điểm TBTổng dự án tham gia
  Nhà thiết kế mới00
  phương án thiết kế thắng cuộc
 • 04
  Khánh Linh
  Cấp độ designerSố điểm TBTổng dự án tham gia
  Nhà thiết kế mới00
  phương án thiết kế thắng cuộc
 • 05
  Đinh Hường
  Cấp độ designerSố điểm TBTổng dự án tham gia
  Nhà thiết kế mới00
  phương án thiết kế thắng cuộc