Asahi hotpot là một trong những nhà hàng Nhật cao cấp đầu tiên tại Hà Nội. Dự án được 9Pring triển khai thiết kế năm 2009.