Triều Nhật là công ty sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp như Long Đình, Asahi sushi, Phở Vuông. Dự án được 9Print triển khai vào năm 2009.