Bước 1: Tạo đơn hàng

Lựa chọn kích thước, số lượng & quy cách in ấn cho sản phẩm của bạn

ITEM Số lượng PRICE Payment
Phổ thông ( 9 x 5.5 cm )

VAT (10%)
Total

Fill your information

Quy cách sản phẩm

 • Kích thước
 • Số lượng
 • Chất liệu
 • Thuộc tính in
 • Thời gian bắt đầu:
 • 11/05
 • Thời gian nhận:
 • 12/05
 • 5 ngày

 • Đơn giá sản phẩm
 • 100000