Dự án đã triển khai

Dịch vụ thiết kế dành cho doanh nghiệp khởi nhiệp, quy mô nhỏ. Cần thiết kế nhanh, chi phí thấp & chất lượng tốt.

Đặt hàng ngay

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp

Chị phí doanh nghiệp giảm thiểu 30% so với sử dụng thiết kế inhouse. Khỏi lo tìm kiếm nhà thiết kế phù hợp.

Quản lý và theo dõi công việc từ xa trên hệ thống website 9Print

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến giúp khách hàng dễ dàng kết nối với đội ngũ thiết kế của chúng tôi. Là xu hương làm việc của tương lai, khi quá nhiều biến môi trường kinh doanh quá nhiều biến động.

Một số dự án đã triển khai.

Các dịch vụ

Shop online 5,000,000
 • 184 giờ làm việc/ tháng
 • Hỗ trợ giờ hành chính
 • 1 nhà thiết kế triển khai
 • Thiết kế triển khai tuần tự từng dự án.
 • Thiết kế triển khai tuần tự từng dự án.
 • Thiết kế triển khai tuần tự từng dự án.
 • Đặt thiết kế banner quảng cáo
 • Sử dụng công cụ thiết kế miễn phí
Small business 7,999,000
 • 184 giờ làm việc/ tháng
 • Hỗ trợ 24/7
 • 1 Quản lý dự án
 • 1 nhà thiết kế triển khai
 • Đặt thiết kế từ bao bì, logo tới banner quảng cáo.
 • Sử dụng công cụ thiết kế miễn phí.
Enterprise 15,999,000
 • 368 giờ làm việc/ tháng
 • Hỗ trợ 24/7
 • 1 Quản lý dự án
 • 2 nhà thiết kế triển khai
 • Thiết kế triển khai tuần tự, 2 dự án cùng 1 thời điểm.
 • Đặt thiết kế từ logo, bao bì tới banner quảng cáo
 • Sử dụng công cụ thiết kế miễn phí