Bước 1: Lựa chọn dịch vụ

Lựa chọn các sản phẩm thiết kế
 • Thiết kế bao bì
 • Hộp bao bì
 • Thiết kế thương hiệu
 • Thiết kế Logo
 • Danh thiếp
 • Tiêu đề thư & Phong bì
 • Thiết kế tài liệu bán hàng
 • Brochure
 • Tờ rơi
 • Poster
ITEM Thời gian Giá
Brochure
8,064,000
Tờ rơi
3,360,000
Poster
5,376,000
Thành tiền

VAT (10%)
Tổng

Thông tin đơn hàng

Nhà thiết kế 1 sao

 • Gói dịch vụ
 • Thiết kế tài liệu bán hàng
 • Cấp độ nhà thiết kế
 • Nhà thiết kế 1 sao
 • Số lượng nhà thiết kế
 • 2
 • Số phương án thiết kế
 • 2
 • Số lượt chỉnh sửa
 • 3
 • Thời gian bắt đầu:
 • 23/09
 • Thời gian nhận:
 • 30/09
 • 7 ngày

 • Tổng chi phí
 • 18,480,000

Hạng mục triển khai

 • Brochure
 • Tờ rơi
 • Poster