Bước 1: Lựa chọn dịch vụ

Lựa chọn các sản phẩm thiết kế
 • Thiết kế bao bì
 • Hộp bao bì
 • Thiết kế thương hiệu
 • Thiết kế Logo
 • Thiết kế bộ văn phòng: Danh thiếp, Tiêu đề thư, Phong bì, Email, Kẹp tài liệu, Thẻ nhân viên
 • Thiết kế tài liệu bán hàng
 • Brochure
 • Tờ rơi
 • Poster
 • Listing bán hàng AMAZON
 • Infographic bán hàng trên Amazon ( 7 ảnh giới thiệu sản phẩm)
ITEM Thời gian Số nhà thiết kế tham gia Số lượng Giá
Thuê thiết kế
Brochure
Tờ rơi
Poster

0
VAT (10%)
Tổng

Thông tin đơn hàng

Nhà thiết kế 3 sao

 • Gói dịch vụ
 • Thiết kế tài liệu bán hàng
 • Cấp độ nhà thiết kế
 • Nhà thiết kế 3 sao
 • Số lượng nhà thiết kế
 • 3
 • Số phương án thiết kế
 • 1
 • Số lượt chỉnh sửa
 • 5
 • Thời gian bắt đầu:
 • 21/02
 • Thời gian nhận:
 • 16/03
 • 24 ngày

 • Tổng chi phí
 • 154,828,800

Hạng mục triển khai

 • Brochure
 • Tờ rơi
 • Poster