Bước 1: Lựa chọn dịch vụ

Lựa chọn các sản phẩm thiết kế
 • Thiết kế bao bì
 • Hộp bao bì
 • Thiết kế thương hiệu
 • Thiết kế Logo
 • Danh thiếp
 • Tiêu đề thư & Phong bì
 • Thiết kế tài liệu bán hàng
 • Brochure
 • Tờ rơi
 • Poster
ITEM Thời gian Giá
Thiết kế Logo
8,601,600
Danh thiếp
5,376,000
Tiêu đề thư & Phong bì
537,600
Thành tiền

VAT (10%)
Tổng

Thông tin đơn hàng

Nhà thiết kế 1 sao

 • Gói dịch vụ
 • Thiết kế thương hiệu
 • Cấp độ nhà thiết kế
 • Nhà thiết kế 1 sao
 • Số lượng nhà thiết kế
 • 2
 • Số phương án thiết kế
 • 2
 • Số lượt chỉnh sửa
 • 2
 • Thời gian bắt đầu:
 • 01/10
 • Thời gian nhận:
 • 08/10
 • 7 ngày

 • Tổng chi phí
 • 15,966,720

Hạng mục triển khai

 • Thiết kế Logo
 • Danh thiếp
 • Tiêu đề thư & Phong bì