Bước 1: Tạo đơn hàng

Lựa chọn kích thước, số lượng & quy cách in ấn cho sản phẩm của bạn

ITEM Số lượng PRICE Payment
Bao bì vận chuyển khổ 19x14x4

VAT (10%)
Total

Thông tin đơn hàng

Quy cách sản phẩm

 • Kích thước
 • Số lượng
 • Chất liệu
 • Thuộc tính in
 • Thời gian bắt đầu:
 • 01/10
 • Thời gian nhận:
 • 06/10
 • 5 ngày

 • Đơn giá sản phẩm
 • 100000