Túi giấy


Menu

Chất lượng và giá trị tuyệt vời

Our much loved original paper sets a new standard of "standard"

Túi thời trang

Feel-good premium paper
Smooth and substantial
An impressive introduction

Túi giấy

Try Postcards and Letterhead
Make your brand look cohesive
Be consistently impressive

Túi vải bố

Khẳng định giá trị và tầm vóc của thương hiệu, mẫu mã và thiết kế vô cùng đa dạng

Our offer

Our offer includes everything that you need to package your products, no matter if you’re running a stationary shop or an online store. You can choose one type of boxes or create a set of packages to speak your brand. Choose a product and learn more.

Matte

No shine or glare. Very smooth to touch. And you can write on it, too.

Gloss

It’s eye-catchingly shiny. And it makes the colors of your images POP.

Thiết kế sản phẩm

Cho dù bạn mới bắt đầu hay bạn là designer chuyên nghiệp, chúng tôi có nhiều lựa chọn cho bất kỳ trình độ nào